Farizejské správanie. Takto označujú konanie M. Fecka niektorí obyvatelia prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová. Poslanec totiž prišiel s agendou chýbajúceho športového ihriska a rozhodol sa, že tento problém napraví. Bolo by to chvályhodné, nebyť toho, že na dosiahnutie cieľa používa zvláštne prostriedky.

Pred niekoľkými dňami sa chválil, že prešiel jeho poslanecký návrh, aby maximálna doba nájmu pôdy bola 15 rokov. No on sám dal pre niekoľkými mesiacmi podpísať starým ľuďom takmer nevypovedateľné zmluvy na prenájom pôdy na 20 rokov. Pre Občianske združenie, v ktorom sa Fecko angažuje.

Máme dôkazy - kópie nájomných zmlúv, kde je ako nájomca podpísaný práve pán poslanec. “Ja som súhlasila s tým, aby tam bolo ihrisko. Ale vôbec som netušila, že to podpisujem na takú dobu,” povedala nám pani Monika (67).

Politička skončila kariéru skôr, ako ju rozbehla: Môže za to alkohol

Pôda zadarmo?

V jednom prípade dokonca prehovoril psychicky chorého Ladislava a jemu dal podpísať zmluvu na prenájom pôdy na dobu neurčitú - ale minimálne na 15 rokov a zadarmo. “Manžel sa v tom čase psychicky liečil, navyše bol opitý,” krútila hlavou Mária (44). Ako náhradu núka Fecko prenajímateľovi za niekoľkoročný bezplatný nájom skutočne zaujímavú kompenzáciu. V zmluve ju uvádza ako priamu reč darcu: "Pokiaľ dôjde k oživeniu športoviska vznikne aj klub, čo by som si túžobne prial, tak myslím si, že vystavenie jednej bezplatnej rodinnej permanentky by bola adekvátna satisfakcia. V závere zmuvy je aj neštandardný dodatok, že "tento prejav vôle sa záväzne vzťahuje aj na ďalších mojich právnych nástupcov bez časového obmedzenia".

Ako pred tristo rokmi

Zmluva je navyše spísaná takým štýlom, že - povedané nadsadene - ani za Márie Terézie sa také formulácie nepoužívali a v dnešných časoch vyznievajú poriadne smiešne. Veď posúďte sami, aké výrazy používal. Napríklad "majúc v hlbokej úcte úžasné dedičstvo, ktoré nám tu zanechali naši predkovia na športovom poli...", "uvedomujúc si zodpovednosť za ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, aby mohli doma športovať a rozvíjať svoje talenty Pánom Bohom nám ľuďom dané" alebo "tak nám nižnošebešťanom Pán Boh na športovom poli do budúcna pomáhaj" či "dané pre pamäť budúcich generácií roku Pána 2016".

Iba pre deti

Podľa M. Fecka doba nájmu nehrá hlavnú rolu, dôležitá je podľa vraj obojstranná dohoda. “V čase podpisu platil zákon o prenájme pôdy na maximálne dve desaťročia. Hlavné je to, aby to bolo obrábania vhodné športovisko,” uviedol.

Zdôraznil, že nemajú záujem o komerciu, ale iba o priestor pre deti, aby nemuseli behať za loptou po betóne. “Iné občianske združenie nenájdete, ktoré je ochotné platiť nájomcom za pôdu na šport pre deti, ale my takí sme, takí trochu mimo,” uzavrel.

Zmluvu so spomínaným pánom Ladislavom odmietol komentovať s tým, že bola vypovedaná.