Prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Janez Kocijančič, spolu s generálnym sekretárom Raffaelem Pagnozzim okamžite zareagovali listom, v ktorom oznámili kompetentným, že záväzné rozhodnutie mesta Košice v danej veci očakávajú v časovom horizonte niekoľkých dní. 

Slimačie tempo

Oslovili sme dnes  (včera - pozn.redakcie) Úrad vlády, či im už bola doručená žiadosť mesta o stretnutie. Zhruba o 15,00  hod. sme sa dozvedeli, že ich z predstaviteľov mesta Košice nikto nekontaktoval. "Ak takáto žiadosť príde, postúpime ju podpredsedovi vlády Richardovi Rašimu," znela odpoveď  z tlačového odboru.

Záujem ich rozhýbal

V snahe zistiť , či mesto koná v danej veci oslovili sme komunikačný referát. Až potom, čo sa Plus JEDEN DEŇ začal zaujímať o túto záležitosť, sa zrejme radnica rozhýbala. Zhruba po hodine zaevidovali na Úrade vlády list adresovaný premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Následne o 16,44 hod. komunikačný referát mesta rozposlal  tlačovú správu vybraným redakciám.

Uskutoční sa repete rokovania?

Primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka neodradil neúspech pri rokovaní  s vicepremiérom Richardom Rašim a skúša štastie opäť. Síce teraz sa už nechystá do Bratislavy on sám osobne, posiela za seba náhradu. MZ ustanovilo do tzv. vyjednávacieho tímu námestníčku Luciu Gurbáľovú, predsedu komisie športu a aktívneho oddychu Ladislava Lörinca a podporí ich aj mestský poslanec Ján Jakubov. 

Viac peňazí

„Cieľom delegácie mesta Košice je dosiahnuť prehodnotenie finančného príspevku a podpory zo strany vlády SR pre mesto Košice na uvedené podujatie v celkovej výške 22 miliónov eur, v členení 10 miliónov eur na krytie investičných výdajov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice a 12 miliónov eur na krytie organizačných výdajov podujatia EYOF Košice 2021,“ píše primátor Polaček. Zdôrazňuje, že jeho cieľom je, aby výstavba športovej infraštruktúry nezaťažila rozpočet mesta. 

Listy aj pre SOŠV a EOV

Ďalšie listy radných smerovali k prezidentovi Európskeho olympijského výboru (EOV) Janezovi Kocijancicovi, prezidentovi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antonovi Siekelovi a generálnemu sekretárovi SOŠV Jozefovi Libovi. Ak premiér bude súhlasiť, Polaček by na spoločnom stretnutí uvítal účasť dvoch posledne spomenutých pánov.

V časovej tiesni

Košický primátor nezabudol v liste pripomenúť, že vzhľadom na to, že termíny potrebné pre začiatok realizácie stavieb športovísk sú pod časovým a organizačným tlakom aj zo strany SOVŠ a EOV, rád by premiéra požiadal o čo najskorší termín rokovania. "V mene poslancov by som Vás chcel požiadať o rokovanie a následné vyjadrenie oficiálneho postoja vlády SR, podľa možnosti do 18. marca 2019," zdôrazňuje.

Či Úrad vlády SR bude naklonený ešte ďalšiemu rokovaniu nevedno, isté je, že podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v ostatnom čase pre náš denník zopakoval, že príspevok od vlády vo výške 12 miliónov eur považuje za  dostačujúci.