Za vzdelaním, ktoré ponúka košická univerzita, precestovali študenti spoza severného polárneho kruhu viac než 3-tisíc kilometrov, aby v metropole východu absolvovali tri semestre štúdia. Novozapísaní vysokoškoláci už majú tri semestre na domácej fakulte biologických vied a akvakultúry za sebou, druhá časť štúdia v rovnakej dĺžke ich teraz čaká na Slovensku.

Absolventi získajú titul bakalár vied o živočíchoch od obidvoch univerzít a zároveň môžu pokračovať v štúdiu, ktoré im umožní získať titul doktor veterinárneho lekárstva na košickej univerzite. „Je oveľa zaujímavejšie študovať na dvoch rôznych univerzitách v odlišnom prostredí ako celé štúdium na jednom mieste,“ uviedla pre Plus JEDEN DEŇ Hege Steinli, pre ktorú nie je východ Slovenska žiadnou neznámou.


Hege Steinli sa v Košiciach páči.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Daniela Pirschelová

„Celá naša skupina tu bola minulý rok na exkurzii, aby sme sa zoznámili s ,Kósičami’ a univerzitou,“ prezradila sympatická študentka. K spolupráci medzi školami došlo po tom, keď univerzita v Osle nebola schopná pokryť obrovský záujem mladých Nórov zo severu krajiny o štúdium veteriny.

Pobúrení rodičia: Nórski žiaci sa učia abecedu na nahých obrázkoch

Vedenie školy preto začalo hľadať strategického partnera v Európe pre spoločné vzdelávanie študentov vo veterinárnom programe. Napokon sa dohodli s Košicami, kde je momentálne 137 nórskych študentov, ale záujem prejavili už aj vysokoškoláci z ďalších škandinávskych krajín – Dánska, Fínska a Islandu. Školné je 2 750 eur za semester. V priebehu budúceho týždňa priletia za študentmi aj pedagógovia z nórskej univerzity, aby zistili, ako sa im darí.