Ocenenie si Košičania prevzali z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavla Pavlisa. Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktoré je na Slovensku možné dosiahnuť.

UVLF v Košiciach privítala budúcich veterinárov krajín V4: Obdivovali pamiatky, veľhory, ale aj folklór

Povzbudenie a pomoc

Udeľuje sa v dvoch sektoroch - podnikateľskom a verejnom a jej cieľom je pomáhať rozvoju podnikateľského sektoru a verejnej správy, zároveň povzbudiť organizácie k trvalému zlepšovaniu kvality všetkých činností.

FOTO Anička opäť slúži verejnosti: Košičanov potešilo vynovené prostredie

Začal sa boj kto z koho! Košice vs. Sokoľany - v hre sú státisíce eur!

„Za hlavný prínos účasti v súťaži považujeme skúseností s vývojom ľudských zdrojov, kedy je evidentný pozitívny posun v prístupe k samohodnotiacej správe. Prístup radových zamestnancov pri získavaní ich názorov na rôzne oblasti súvisiace s hodnotením kvality je veľmi cenný a potvrdzuje, že cesta po ktorej sme sa vydali, je správna. Kvalita vo všetkých oblastiach je pre nás absolútnou prioritou“, uviedla Jana Mojžišová rektorka UVLF.

Súťažte aj vy!

Dodala, že počas súťaže identifikovali aj slabšie stránky v riadení a vyhodnocovaní kvality a získali iný pohľad na hodnotenie manažérskych procesov. „Účasť v tejto súťaži jednoznačne odporúčame aj iným organizáciám, ktoré majú seriózny záujem o zvyšovanie úrovne manažovania kvality,“ radí rektorka.

Prázdne ruky? Ani náhodou!

Táto košická univerzita je v danej súťaži mimoriadne úspešná. Tento rok to bola už jej tretia účasť a nikdy sa z Bratislavy do Košíc nevrátila s prázdnymi rukami.