Košický parlament pomerom hlasov: 20 proti, 16 za a 2 sa zdržali hlasovania rozhodol, že mesto okamžite zastavuje všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu konania EYOF 2021 z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti projektu. Vedenie mesta muselo svoje rozhodnutie neodkladne ohlásiť Slovenskému olympijskému výboru, ktorý spolu s Európskymi olympijskými výbormi rozhodne o náhradnej alternatíve.

Vedenie mesta netajilo, že nemá záujem organizovať EYOF.
Vedenie mesta netajilo, že nemá záujem organizovať EYOF.
Zdroj: Daniela Pirschelová

Monológ pred hlasovaním

Podporovatelia z radov poslancov sú presvedčení, že nerozhodnutých kolegov ovplyvnilo viac faktorov. Určite to, že v predvečer zasadnutia MZ (23. 3.) mestská rada odporučila poslancom projekt EYOF nepodporiť a tým odstúpiť od organizácie mládežníckej olympiády. Rovnako tak mohlo zapôsobiť aj vyjadrenie primátora Jaroslava Polačeka, ale i viceprimátorky Lucie Gurbaľovej v úvode zastupiteľstva pred hlasovaním, keď  poznamenali, že nie sú za olympiádu. Údajne cítia zodpovednosť voči Košičanom a nechcú ich vystaviť rizikám, ktoré hrozia! Vedenie mesta od prvého momentu netajilo, že nie je naklonené tomu, aby Košice boli hostiteľom veľkolepého športového sviatku. Opakovalo, že 10 mil. ktoré by malo vynaložiť na podujatie radšej dá na budovanie športovej infraštruktúry v období rokov 2019 až 2022.