Ešte predtým, než sa motorové píly zahryzli do prvých stromov, museli uzavrieť úsek cesty v smere od mestskej časti Košice – Krásna do centra mesta a zabezpečiť ho prenosnými zábranami a dočasným dopravným značením.

Počas víkendov musia motoristi počítať s obchádzkami po vnútrosídliskových komunikáciách.
Zdroj: Daniela Pirschelová

Dopravné obmedzenia

Uzavreté úseky sa budú meniť podľa toho, kde práve bude pokračovať výrub topoľov. Práce by sa mali skončiť 28. marca 2021.
Starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová uviedla, že uzávierka dôležitej dopravnej tepny sa uskutoční len počas víkendov a na etapy tak, že vždy aspoň dve tretiny Slaneckej cesty sa budú môcť využívať v štandardnom režime.

Nová výsadba stromov i trvaliek

V celom úseku by mali odstrániť 380 topoľov, ktoré boli pre Jazerčanov ochranou pred prachom, hlukom a tlmili nárazy povestného košického vetra. Najmä starým Košičanom je ľúto, že stromy, ktoré vysadili v polovici minulého storočia, keďže táto časť mesta sa vtedy mimoriadne priemyselne rozvíjala, padnú kvôli rozšíreniu komunikácie. 

Okresný úrad v Košiciach, ktorý odsúhlasil  výrub stromov,  zároveň žiada náhradnú výsadbu viac než 770 stromov v rôznych častiach mesta.

Priamo v mestskej časti Košice - Nad jazerom sa ráta s výsadbou 149 stromov. V rámci vegetačných úprav na Slaneckej ceste vysadia 30 stromov na ploche medzi električkovou traťou a Važeckou ulicou. Dôjde tiež k výsadbe tisícov suchomilných trvaliek a drevín nižšieho vzrastu. Mesto okrem toho v budúcnosti plánuje  výsadbu 140 stromov v koridore medzi komunikáciou a električkovou traťou.

Mechanizmy okamžite odpratávajú kmene i konáre.
Zdroj: Daniela Pirschelová

Nad Jazerom zvyšte pozornosť!

Výrub sa bude vykonávať počas sobôt a nedieľ od 9. januára do 28. marca v časoch od 7.00 do 18.00 h. Vyžiada si to dopravné obmedzenia a zmeny v mestskej hromadnej doprave, namiesto električiek budú počas výluky jazdiť autobusy. Informoval o tom tamojší magistrát.
„Z bezpečnostných dôvodov bude miesto výrubu ohraničené páskou. Na stavenisko nebude umožnený vstup nepovolaným osobám. Na dodržiavanie zákazu bude dohliadať mestská aj štátna polícia,“ upozornili radní.

Nová štvorprúdovka i cyklochodník

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ za vyše 20 miliónov eur, ktorý sa má začať tento rok, bude hradený  z eurofondov. Okrem samotnej výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek na Slaneckej ceste, zmodernizujú aj zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj vodičov a vybudujú nový cyklochodník.

V súčasnosti pokračuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, podpis zmluvy s víťazným uchádzačom sa predpokladá v priebehu leta.

Viac fotografií z výrubu nájdete TU

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa
Súhlasíte s výrubom topoľovej aleje a rozšírením Slaneckej cesty?