Tunel Prešov bude dlhý vyše dvoch kilometrov, presne 2 244 metrov. Severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2230, 5 a južná tunelová rúra 2244 metrov. "Aktuálne je z celkovej dĺžky vyrazených 3074,780 m v kalote.  Celkový objem výrubu z tunela doposiaľ predstavuje 418 426 metrov kubických," informovala Zuzana Teplická z odboru marketingu a služieb verejnosti Národnej diaľničnej spoločnosti.

Tunel bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre, bude mať 2 núdzové zálivy a 8 priečnych prepojení. Okrem prác na tuneli realizuje zhotoviteľ úseku práce na oporných a zárubných múroch. "Zakladanie mostov je takmer ukončené,  na väčšine mostov sú vybudované piliere a opory, momentálne sa pracuje na budovaní nosných konštrukcii mostov, zemné práce sú ukončené na 75 percent,"dodala Teplická.

Našli Kaťušu

Práce podľa Teplickej postupujú v zmysle schváleného harmonogramu. V priemere na stavbe pracuje 570 ľudí. V rámci pyrotechnického prieskumu bola nájdená munícia vrátane 14 kusov delostreleckého granátu, 2 protipechotné míny, 20 roznecovačov, 2 reaktívne strely Kaťuša a 2 ks leteckej bomby.

Archeológovia tiež odhalili zaujímavé nálezy z doby bukovohorskej kultúry, zo strednej až mladšej doby bronzovej, najmladšie nálezy spadajú do doby stredoveku 11. – 13. storočie.

Autá už nepôjdu cez centrum


Po dobudovaní bude úsek D1 Prešov západ – Prešov juh dlhý 7,870 km a bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ. Ten je už v prevádzke. V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov juh sa tento úsek napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.  "Doteraz  celý  objem  dopravy  prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na život obyvateľov aj životné prostredie. Diaľničný obchvat Prešova tak značne odbremení centrum mesta od hlučného tranzitu. Bezpečný a rýchly presun získajú Prešovčania v júni 2021,"uzavrela Teplická.

Stavba je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie.