Čistý obraz, ktorý spojí tri snímky alebo rozdelí jeden na vnútornosti a kosti! A bez dávky nadbytočného žiarenia. Takéto prednosti má najmodernejší RTG prístroj od amerického výrobcu GE Electric, ktorý zakúpila prešovská nemocnica za 426-tisíc eur. “Doteraz sme tu mali staršiu techniku, ktorá nezodpovedala kritériám pre traumatológiu či pre iné oddelenia. Tento je svetovou jednotkou, z pohľadu lekárov by som chcela vyzdvihnúť najmä to, že máme vysokú kvalitu zobrazenia za všetkých okolností,” uviedla primárka oddelenia rádiológie Zuzana Pažurová Angelovičová.

Prístroj je navrhnutý tak, aby pomáhal rádiologickým technikom vytvárať celistné vysokokvalitné obrázky na prvý záber. "Technológia 3D kamery a inteligentná automatická analýza pomáha pri vyberaní správnych nastavení vzhľadom na postavu pacienta ako aj správnej vyšetrovacej techniky. Kvalita obrazu sa dostala na úplne inú úroveň. Diagnostika pacienta pre lekárov je jednoduchšia, presnejšia a kvalitnejšia. Dávky röntgenového žiarenia sú na minimálnej úrovni,” vysvetlil Pavel Bohdal - zástupca spoločnosti, ktorá prístroj dodala. Podľa neho najväčším problémom bolo presvedčiť výrobcu, že prvý prístroj tohto druhu v Európe by mal ísť do takej malej krajiny.

Inteligentný softvér založený na umelej Inteligencii zabezpečuje výpočet dávky žiarenia aj elimináciu nepodarených snímok. "Pacient je zasiahnutý iba minimom radiácie. Snímku stroj vyhotoví až keď zistí, že sa pacient nepohybuje, čo je veľkou výhodou najmä pri deťoch,” doplnila rádiologická technička Katarína Tokarčíková.

Na jeden záber vie stroj zosnímať celú postavu človeka a vie rozdeliť snímku na vnútorné orgány a kosti. Preto netreba pacienta dvakrát žiariť. “Vyberieme modalitu, teda, či bude pacient vyšetrovaný na stole, alebo v stoji pri vertigrafe, po zvolení pozície sa súčasne koordinovane vykonáva pohyb RTG lampy buď so stolom, alebo vertigrafom, čo doteraz nebolo možné,” pochvaľovala si technička Erika Lengeňová.

Prečítajte si tiež: