Dedinčanov zlostí, že deťom v materskej škôlke padá strecha na hlavu. „Nerozumiem, prečo obec nedala žiadosť o peniaze z verejných zdrojov. Všetky obce navôkol sa zapojili do výziev a dostali peniaze z eurofondov,” zlostí sa poslanec Tomáš Dzurenda. Nespokojná je aj riaditeľka materskej školy Eugénia Rurová a jej podriadené. Pred niekoľkými dňami oboznámila na stretnutí rodičov a poslancov so všetkými problémami, ktoré sú v škôlke. Nejde len o zatekajúcu strechu, pleseň na povale či prepadávajúcu sa podlahu. „Máme nedostatok hračiek, hrozí zrútenie stavby postavenej na dvore škôlky, trčí tam rúra, sú tam veľké diery od potkanov,” vyratúvala medzi inými riaditeľka. Poslanci sľúbili, že sa budú problémom zaoberať.

Starostka Barbora Ježíková, ktorá je vo funkcii už druhé volebné obdobie, však argumentuje tým, že budova škôlky bola postavená v roku1950 a po jej zvolení mala deravú strechu, opadávajúce omietky, bola bez hygienických náterov, netesnili okná, kuchyňa a detské toalety nespĺňali hygienické normy. „Ako prvé sme svojpomocne odstránili havarijný stav strechy, následne sme riešili základné otázky týkajúce sa prevádzky,”uviedla.

Bývalé toalety stoja na dvore škôlky a strecha padá.
Bývalé toalety stoja na dvore škôlky a strecha padá.
Zdroj: Ingrid Timková

Až v júni tohto roka požiadala o vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy vrátane zateplenia. „Rozpočet 65-tisíc eur je však stále vyšší ako obecným zastupiteľstvom schválená suma na túto investičnú akciu vo výške 25-tisíc eur. Po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom bude nasledovať vyhlásenie verejného obstarávania na výber dodávateľa,”sľúbila Ježíková. Otázne je, či na opravu škôlky budú peniaze, keďže má obec zaplatiť pre pochybenie starostky pokutu 2 500 eur Úradu pre verejné obstarávanie.

Pokuta sa týka verejného obstarávanie na likvidáciu nelegálnej skládky. Starostka ho zrušila a zákazku za vyše 80-tisíc eur zadala firme, ktorú komisia neodporučila. Úrad pre verejné obstarávanie to označil za porušenie zákona a obci vyrubil pokutu . „Lenže starostka nám obe skutočnosti zatajila,”vraví poslanec Tomáš Dzurenda. Podľa neho starostka koná svojvoľne, bez vedomia poslancov. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa k otázkam nebudem vyjadrovať,”reagovala starostka. Obci navyše hrozí, že bude musieť vrátiť envirofondu aj 80-tisíc, ktoré dostali na likvidáciu skládky.

Obvinena nekomentuje

Ďalšiu zákazku na právne služby navyše zadala bez výberového konania vlastnému bratovi. „Zistili sme, že uzatvorila zmluvu na právne služby s advokátskou kanceláriou svojho brata. Za akých podmienok nevieme, keďže starostka neodpovedá na naše otázky,” vysvetľuje poslanec. Pre niektoré skutočnosti už podali aj trestné oznámenie. Svoj nesúhlas s konaním starostky sa nahnevaní obyvatelia rozhodli riešiť aj zbieraním podpisov za miestne referendum o jej odvolaní. Dôvodom je „dlhodobé neplnenie uznesení, zatajovanie informácií pred obecným zastupiteľstvom, nečinnosť a neplnenie svojich úloh“.

Mohlo by vás zaujímať: