Územie zaniknutých obcí Blažov, Ruskinovce, Dvorce a Ľubické Kúpele sa má začleniť do susedných obcí ako samostatné katastrálne územie s pôvodným historickým názvom. S týmto návrhom ministerstva obrany obce súhlasili, čo deklarovali rozhodnutiami zo začiatku roku 2006. Podľa zákona o vojenských obvodoch nemožno vojenský obvod zrušiť bez súhlasu dotknutých obcí.

Vojenský obvod Javorina vznikol 1. januára 1953 a boli doň začlenené obce Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele, Ruskinovce a časti území 22 obcí spišského regiónu.

Oficiálne sa výcviky vo vojenskom obvode Javorina ukončili v decembri 2005. Vládne uznesenie z roku 2002 zaviazalo ministra obrany pripraviť návrh na zrušenie vojenského obvodu Javorina k 31. decembru 2006 a začlenenie k susedným katastrom.

Proces zastavila v roku 2006 schválená poslanecká novela zákona o obecnom zriadení, ktorá upravovala obnovenie obce Ľubické Kúpele. Právnu normu napadli poslanci i generálny prokurátor na Ústavnom súde SR. Ten v septembri 2009 po troch rokoch rozhodol, že všetky napadnuté ustanovenia strácajú účinnosť, čím sa vytvorili podmienky umožňujúce zrušenie Vojenského obvodu Javorina.