Mestské zastupiteľstvo o kúpe pozemkov na rozšírenie cintorína rokovalo už v júni 2017. Rozloha pozemku, o ktorom sa debatovalo, bola 4 545 m2 s kúpnou cenou 227 175 eur. Pozemok prešiel do vlastníctva mesta v januári 2018. Keďže parcelu malo v tom čase v prenájme Poľnohospodárske družstvo Trnava, s úpravami museli počkať do zberu úrody v roku 2018. Zdá sa však, že kým sa zber uskutočnil, vedenie mesta na problém „zabudlo“.

Na vážnu situáciu ešte vlani upozornila aj Michaela Šipošová Rigová zo spoločnosti Rigstav, ktorá má na starosti prevádzkovanie všetkých štyroch trnavských cintorínov. „Podľa môjho odhadu bude kritický nasledujúci rok niekedy okolo leta. Niekedy za týždeň pridelíme päť nových miest, inokedy ani jedno,“vysvetlila vtedy Šipošová Rigová. Mesto vraj už v tejto veci koná.

Trnavčanom ostáva posledných 52  hrobových miest.
Trnavčanom ostáva posledných 52 hrobových miest.
Zdroj: kop

„Na rozširovanie cintorína na Kamennej ceste máme spracovanú projektovú dokumentáciu a podanú žiadosť o územné rozhodnutie,“ povedala nám hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová. Teraz musí mesto požiadať o stavebné povolenie a podať žiadosť o vyňatie ornej pôdy. Tieto procesy môžu trvať aj niekoľko mesiacov.

„Na rozšírenom pozemku cintorína by malo pribudnúť okolo 520 hrobových miest,“ dodala Majtánová. S využívaním novej kapacity cintorína vedenie mesta počíta už v prvom štvrťroku 2020. Najprv však návrh musia schváliť poslanci. „Tí sa touto témou budú zaoberať v rámci schvaľovania mestského rozpočtu. V ňom je navrhnutá aj suma na rozšírenie kapacity cintorína,“ zakončila Majtánová.