Medicínske autority, ako aj členovia Ústredného Krízového štábu POĎAKOVALI Slovákom za doterajšie dodržiavanie pravidiel a disciplíny.

Práve vďaka disciplinovanému prístupu sme jednou z krajín na svete, kde sa vírus síce šíri, ale zatiaľ kontrolovane.

Medicínski odborníci odporúčajú vláde SR, aby prijala uznesenie na obmedzenie voľného pohybu osôb a zamedzila tak cestovaniu občanov SR za rodinnými príslušníkmi, počas sviatkov Veľkej noci. Hromadná doprava pravdepodobne nebude obmedzená.

Zajtra vláda rozhodne o voľnom pohybe osôb počas Veľkonočných sviatkov od 8. - 13. 4. 2020.

Výnimky, kt. odporúča konzílium špičkových odborníkov v oblasti epidemiológie a infektológie : cesta do práce, návšteva lekára, nevyhnutné nákupy, pohyb v prírode v rámci okresu, pohreb príbuzného alebo susedská výpomoc.