Ide vás štát testovať na covid-19?

Načo sa pripraviť?

Ak sa podľa kritérií, ktoré stanoví štát ocitnete v skupine pacientov, ktorých treba testovať, pripravili sme pre Vás odpovede na otázky, ktorých budete mať zrazu plnú hlavu.

Načo byť pripravený, ak vás štát vyhodnotí ako tzv. identifikovaného pacienta?

Môže sa to stať každému z nás. Aj napriek tomu, že sa snažíme zdržiavať doma, koronavírus a jeho zákernosť spočíva v tom, že mimo rizikových skupín seniorov nad 65 rokov, je takmer bezpríznakový. Môže sa nám teda stať, že do kontaktu s nakazeným pacientom môžete prísť aj tak, že o tom nebudete mať ani zdanie.

Ako má byť pacient pripravený na odber vzorky na testovanie prítomnosti koronavírusu a kto ho bude kontaktovať?

Systém riadeného testovania funguje tak, že pacient, ktorý má sám podozrenie na potecionálnu nákazu, zavolá na špeciálnu corona linku.

Operátori ho prevedú sériou otázok, na základe ktorých vyhodnotia, či je testovanie potrebné. Ak ho operátori vyhodnotia ako potenciálneho pozitívneho pacienta, pridelia mu špecifický kód, ktorý ho sprevádza celým testovaním a stáva sa pre neho identifikačným nástrojom. Pacient je povinný o testovaní informovať aj svojho všeobecného lekára. Ak je pacient pozitívny, štát následne doručí výsledky testovania ako pacientovi, tak aj jeho lekárovi. A ďalej postupuje podľa pokynov.

V prípade, že Vás štát vyhodnotí ako tzv. identifikovaného pacienta, ako sa dozviete, že máte ísť na odber?

Pacient bude kontaktovaný príslušným štátnym orgánom a objednaný na konkrétnu hodinu.

Ak pacient nemá auto, ako sa na odber dostaví?

Pacient, ktorý je potenciálne nakazený by sa mal na odber dostaviť súkromným vozidlom a nie verejnou dopravou.

Ak to nie je v jeho možnostiach, je to na dopravnej zdravotnej službe

  • Ak bude pacient indikovaný štátom, nebude za test nič doplácať.
  • Pacient pred odberom by mal byt nalačno a nemal by mat umyté zuby.