Príklady dobrej praxe zo zahraničia spočívajú najmä v masívnom testovaní potenciálnych pacientov na covid- 19. 

Šírenie vírusu je možné podchytiť jedine včasnou diagnostikou, liečením pacientov a karanténnymi opatreniami. 
 
Štát,  Asociácia súkromných laboratórií, spolu so zdravotnými poisťovňami dospeli k dohode, že do testovania pacientov na koronavírus zapojí aj súkromné laboratória.  
Premiér Igor Matovič, s platnosťou od piatka 27.3. 2020 avizuje zásadné zvýšenie počtu testovaných osôb. Z pôvodných 300 vyšetrených vzoriek denne, by sa malo testovanie zvýšiť na 3000 denne.
 
Testovať sa však nebude môcť každý. V prvej vlne to budú pacienti s jasnou medicínskou indikáciou (Prednostne pacienti nad 65 rokov, pacient s respiračnými ťažkosťami, s pozitívnou cestovateľskou anamnézou na základe lekárskeho rozhodnutia).

Pôjde o riadený proces testovania, kde o výsledkoch bude informovaný nielen pozitívne testovaný pacient, ale aj jeho ošetrujúci lekár.

Testovanie bude prebiehať formou tzv. Genetického testovania, ktoré je najpresnejšie. Prebieha výterom z ústnej a nosnej dutiny. Toto vyšetrenie dokáže podchytiť chorobu v rannom štádiu. 
 
Na zvýšenie ochrany nemocníc a zníženie rizika šírenia vírusu sa pred každou nemocnicou postupne vytvorí vonkajšie odberné miesto na testovanie pacientov s koronavírusom.
Naďalej prebieha aj replofilizácia nemocníc, ktoré budú mať vyčlenené konkrétne trakty pre pozitívnych pacientov na covid- 19. Aktutálne ide o mestá Bratislacva, Košice, Martin. Postupne budú pribúdať ďalšie pracoviská.  
  
Štát tiež avizuje, že v prípade potreby sprísni opatrenia spojené s povinným nosením rúšok na verejnosti.