Primátor Matúš Vallo urobil vo štvrtok na sociálnej sieti dvojhodinový online odpočet dvoch rokov, čo je vo funkcii. Jednou z tém bolo aj odstraňovanie premnožených reklamných plôch z ulíc mesta.

Primátor sa okrem iného pochválil, že Na Americkom námestí, kde zrekonštruovali zastávku električky, sa podarilo skultúrniť aj múr oproti zastávke, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. „Chceli sme, aby to vyzeralo ako v normálnom európskom meste v 21. storočí, aby ľudia, keď stoja na zastávke, stáli v kultúrnom prostredí,“ povedal primátor a hneď aj odpovedal na otázku občana, ktorý upozornil, že dve reklamné plochy tam ešte zosrtali.  „Tam je ešte platná zmluva, ktorá musí dobehnúť,“ vysvetlil.

Na Americkom námestí sa už podarilo plot oproti zastávke skultúrniť.
Zdroj: magistrát

Nadmerné množstvo bilbordov, neregulovaná reklama a rôzne typy vizuálneho znečistenia sú v súčasnosti bežným javom v strednej Európe. To síce vyhovuje rôznym súkromným záujmom, ale ruší to  identitu mestských priestorov.

Vizuálny smog škodí zdraviu

Vizuálny smog sa v Bratislave neobjavil zo dňa na deň, zahlcoval verejný priestor postupne v priebehu rokov a to v rôznych podobách od reklám na fasádach budov, bilbordov na krajniciach ciest, či reklamných pútačov umiestnených takmer všade v meste, čo je škodlivé. Psychologické následky vizuálneho znečistenia majú dokázateľné účinky na mentálne zdravie obyvateľov a ich vzťah k verejným priestorom.

Miletičovu volajú pre veľký počet reklám Bilbordovo. Najväčšie trhovisko v Bratislave je vlastne oplotené sériou reklamných plôch.
Zdroj: MIB

Vďaka pripravovanej dohode so skupinou Akzent BigBoard (ABB) sa už tento rok majú v Bratislave  odstrániť z ulíc stovky bilboardov. Z ulíc  má celkovo zmiznúť 577 veľkých reklamných plôch. 

Mesto sa tak vyhne zdĺhavému rozhodovaniu súdov a stavebných úradov, kvôli ktorému odstránenie reklamných stavieb bežne trvá roky.

Porovnajte si v našej galérii ulice zahltené reklamou a bez nej

Podľa dohody ABB urýchlene odstráni 75 % svojich reklamných plôch na mestských pozemkoch a zaplatí 1 milión eur na nedoplatkoch na nájomnom.

Na zvyšné existujúce plochy ABB poskytne mesto dočasnú 4-ročnú nájomnú zmluvu za trhovú cenu s prísnymi podmienkami, ktoré umožnia mestu tieto objekty ihneď po ukončení zmluvy odstrániť.

Súdy kvôli reklame trvajú roky!

Mesto Bratislava aktuálne eviduje 2 832 reklamných plôch plne alebo čiastočne stojacich na mestských pozemkoch. V dôsledku historicky dlhodobo zanedbaných zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi reklamných objektov, je ich odstraňovanie aj v prípade ukončenia zmluvy mimoriadne zdĺhavé.

Stavebné úrady v niektorých prípadoch rozhodujú viac ako rok. Ak sa ale prípad dostane na súd, toto konanie môže trvať aj 4 a viac rokov. Mesto Bratislava aktuálne vedie 8 aktívnych sporov s 3 spoločnosťami, pri ktorých zatiaľ nebolo stanovené ani jedno pojednávanie súdu. 

377 plôch je už preč

Mesto doteraz odstránilo spolu 377 reklamných objektov a zároveň oslovilo inštitúcie, na ktorých pozemkoch sa nachádza veľké množstvo reklamných plôch s prosbou o súčinnosť, aby nepovoľovali ďalšie reklamné plochy či ukončili zmluvy s už existujúcimi.

Ide o inštitúcie Železnice SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Lesy SR, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Národná diaľničná spoločnosť, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislavský samosprávny kraj, Univerzitná nemocnica BA, Slovenský pozemkový fond, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského.