Martin mal podľa vlastných slov pocit, že sa niekam potrebuje posunúť a pracovať na sebe. Školstvo mu to, žiaľ, nedovoľovalo, ale svoje vzdelanie určite neľutuje. "Na to, čo teraz robím, mi štúdium na vysokej škole bolo zbytočné. Na druhej strane však aj celý vysokoškolský život ma niekam posunul, rovnako ako roky,  počas ktorých som učil.  Keby som mal vtedy ten rozum, ktorý mám dnes, študovať by som už určite nešiel,"  povedal nám.  

Martin (33) ešte ako učiteľ pri odovzdávaní koncoročných vysvedčení.
Martin (33) ešte ako učiteľ pri odovzdávaní koncoročných vysvedčení.
Zdroj: archív Martin
Učenie mal rád, nevyhovovala mu byrokracia okolo.
Učenie mal rád, nevyhovovala mu byrokracia okolo.
Zdroj: archív Martin

Martinovi klienti vraj často bývajú prekvapení, keď im povie, čím sa živil predtým. Uznávajú však, že práca učiteľa je v dnešnej dobe zle finačne ohodnotená, tak jeho rozhodnutie vždy pochopia a podporia.  "Učenie nie je zaplatená práca. Učiteľ sa musí venovať deťom nielen počas vyučovania, ale aj po ňom. Okrem toho musí riešiť s rodičmi rodičovské združenia a brať si prácu aj domov. Učenie je tak psychicky náročná práca, že nad iným okrem žiakov, príprav na prácu a samotnej práce som v tom čase ani nerozmýšľal," dodal Martin.