O železničnom termináli s prestupom na električky v Ružinove sa hovorí roky. Až teraz sú však Ružinovčania podpisom zmluvy o krok bližšie k uskutočneniu tohto projektu.

Už je tomu takmer desäť rokov, čo sa objavili prvé plány na výstavbu nových železničných zastávok v rámci Bratislavy. Jednou z nich mala byť aj železničná stanica v Ružinove, ktorá má zjednodušiť a uľahčiť prestup ľudí z vlaku do vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území hlavného mesta.

Z terminálu v Ružinove sa tak bude dať ľahko prejsť z vlaku podchodom alebo nadchodom na električky linky 9, ako aj autobusy MHD 39, 67,78 a 87.

Železničný terminál má byť prepojený s MHD.
Zdroj: Lukáš Trepáč

Čo zbrzdilo projekt

Ako to už na Slovensku býva zvykom, tento projekt pred rokmi narazil na prekážku. Tou bolo čakanie na vypracovanie štúdie železničného uzla Bratislava, ktorú si Železnice slovenskej republiky (ŽSR) dali vypracovať, a ktorá mala dať odpoveď ako komplexne vyriešiť efektívnosť železničnej dopravy na území hlavného mesta.

Na základe spomínanej štúdie, ktorú si objednali ŽSR v roku 2019, sa ukázalo ako ekonomicky efektívne vybudovanie železničného terminálu Ružinov kúsok od obratiska električiek. Realizáciu ďalších zastávok v hlavnom meste vyhodnotili ako dostatočne neefektívnu.

Železničná trať v Ružinove.
Zdroj: Lukáš Trepáč

Pre terminál Ružinov začali ŽSR v januári 2019 obstarávať projektovú dokumentáciu, no neskôr súťaž zrušili, pretože sa prihlásil len jeden uchádzač, ktorý predložil ponuku prevyšujúcu cenu zákazky. Zároveň sa medzitým rozhodlo o vybudovaní novej výhybne pri plánovanej zastávke Ružinov, ktorá má za cieľ zlepšiť kapacitu trate Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice.

Kde bude stáť terminál a ako bude vyzerať si pozrite TU!

Opakované obstarávanie projektovej dokumentácie pre zastávku Ružinov a novú výhybňu Ružinov-odbočka bolo vyhlásené až v  auguste 2020. Súťaž vyhrali spoločnosti Reming Consult, a.s., Bratislava (projekt železničnej zastávky v hodnote 323-tisíc € bez DPH) a Valbek&Prodex, s.r.o., Bratislava (projekt novej výhybne v cene 298-tisíc € bez DPH).

Ako hodnotí minister a starosta Ružinova výhody nového projektu a ako ten bude vyzerať v praxi, čítajte na ďalšej strane!