„O zvýšenom riziku takýchto pacientov hovoria údaje z Číny, z Talianska  aj z ďalších krajín, kde je významný počet infikovaných,“hovorí  Petra Benczyová z Ligy proti rakovine.

Prečo sú onkologickí pacienti ohrození viac?

Vo februári  bola publikovaná  štúdia, ktorá skúmala 2 007 prípadov hospitalizovaných pacientov s COVID-19  v Číne. Z nich 18 malo diagnostikovanú  rakovinu. U polovice sa prejavili závažné udalostí, ako potreba  prijatia na JIS, ventilácie alebo dokonca smrť.

 

Ktoré diagnózy sú najcitlivejšie?

Medzi najviac ohrozených patria podľa doterajších informácií onkologickí pacienti s krvnými malignitami,  Hodgkinov lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia, akútna myeloidná leukémia, akútna lymfoblastická leukémia a mnohopočetný myelóm.

A čo tí, ktorí práve podstupujú chemoterapiu?

Vo zvýšenom riziku sú tiež pacienti, ktorí sú v aktívnej chemoterapii a pacienti po transplantácii kostnej drene. Títo pacienti majú zníženú imunitu, ktorá je sprievodným javom liečby a môže pretrvávať dlhšiu dobu po skončení liečby. To zvyšuje ich náchylnosť na infekciu.

Majú v liečbe pokračovať?

Ak sú pacienti v procese liečby alebo ju majú na nasledujúce dni plánovanú, mali by v nej pokračovať,  ak nemajú príznaky akútneho zhoršenia zdravotného stavu, vrátane príznakov ochorenia na koronavírusu alebo akéhokoľvek iného ochorenia horných dýchacích ciest spojeného s horúčkou, kašľom, kýchaním, bolesťou hlavy, svalov a kĺbov. Ak sa u nich objavia takéto príznaky, treba okamžite kontaktovať poskytovateľa onkologickej liečby.

Majú sa onkologickí pacienti chrániť inak ako ostatní?

Pacienti, ktorí sa v súčasnosti liečia, by sa mali vyhýbať používaniu verejných dopravných prostriedkov. Je potrebné kontaktovať zdravotnícke zariadenie, aby im na liečbu poskytlo prevozovú sanitku. Pacienti s rakovinou v anamnéze, ktorí už nie sú liečení niekoľko rokov, by mali byť v poriadku, ale mali by sa tiež vyhýbať miestam s kumuláciou ľudí, kde je riziko infekcie zvýšené. Na COVID-19 neexistuje ani očkovacia látka ani kauzálna liečba. Treba spraviť všetko preto, aby sa nákaze vyhli.

Kde sa môžu ľudia infornovať, ak majú pochybnosti?

Za Ligu proti rakovine majú k dispozícii bezplatnú  Onkoporadňu na čísle 0800 11 88 11 a na emaili [email protected]r.sk. Zoznam kontaktov, kde odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa nového koronavírusu nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni nájdete na našej stránke https://www.lpr.sk/ochrana-pred-koronavirusom-u-onkologickych-pacientov/