Najstarší a jeden z najzachovalejších drevených kostolov na Slovensku - sv. Františka z Assisi v Hervartove bol postavený koncom 15. storočia v gotickom štýle.

Je ohradený kamenným múrikom s pilastrami, ktorý v návštevníkoch budí dojem malej pevnosti. Podľa portálu severovychod.sk sa sakrálna stavba sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia, ktorého úpravou vznikol babinec. Súčasťou kostola je aj veža – zvonica.

Exteriér ostal nezmenený, interiér prešiel viacerými úpravami pre reformáciu, rekatolizáciu i barokový sloh. Steny kostola sú bohato zdobené. Ide o plošné kompozície geometrických tvarov aj scény zo života svätých alebo mravoučné scény.

V 70. rokoch 20. storočia boli po reštaurovaní obnovené pôvodné nástenné maľby z roku 1655 a 1805, dodnes patriace spolu s gotickými tabuľovými obrazmi k najcennejším častiam chrámového interiéru.
"Kostolu dominuje oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, ktorý bol zrekonštruovaný v druhej polovici 90. rokov. Medzi ďalšie pamiatky patrí neskorogotický obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej," uvádza portál. 

Od roku 1968 je kostolík v slovenskej obci s nemeckým pôvodom národnou kultúrnou pamiatkou. Spolu s ďalšími drevenými kostolíkmi Karpatského oblúka bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva Unesco.