Pohľad na mesto Kremnica v roku 1907.
Zdroj: fortepan