Prvé detské advokačné centrum, ktoré otvorili v Žiline, je pripravené pomáhať sexuálne zneužívaným deťom z celého Slovenska. Ide totiž o vôbec prvé takto špecializované zariadenie na Slovensku. Žilinské občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze ho zriadilo a bude štyri roky prevádzkovať z 800-tisícového grantu od dánskej nadácie Velux.

Odborný tím poskytuje detským obetiam sexuálneho násilia a ich rodinám špecializovanú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc. Všetky úkony v centre sú monitorované, a preto v spolupráci s políciou a prokuratúrou dokáže centrum zabezpečiť aj výsluchy detí a vyhotoviť záznamy pre trestnoprávne konanie.

Pozor na detské úrazy! Viete podať prvú pomoc?

„Neexistujú nejaké špecifické štandardizované psychologické metodiky. Využívame sériu rôznych podnetov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním, na ktoré dieťa nejako odpovedá, reaguje a na základe týchto reakcií a výpovedí dieťaťa my môžeme posúdiť, či sa takýto skutok mohol stať alebo nie. Polícii dokážeme poskytnúť správu z nášho vyšetrenia, ktorá môže slúžiť aj ako podklad pre začatie trestného stíhania, pokiaľ je tam vysoká pravdepodobnosť, že k zneužívaniu došlo,“ povedala psychologička detského advokačného centra Jana Končelíková.

Čo vraví výskum

Podľa výskumu z roku 2013 je na Slovensku sexuálne zneužívané každé trináste dieťa. Ide teda o desaťtisíce detí, no len pár stoviek z nich vyhľadá aj pomoc. Príčinou je podľa odborníkov vysoká miera tabulizácie tohto problému a strata dôvery detí v pomoc inštitúcií.

Pomoc, ktorá zachráni život: Darujte krv - títo ľudia to robia pravidelne!

„Naše inštitúcie fungujú väčšinou tak, aby sa lepšie žilo im, než by ochraňovali práva detí. Takéto mimovládne organizácie mimoriadne dobre pôsobia v tejto oblasti a tlačia štát a jeho orgány k tomu, aby zlepšovali svoju činnosť. Sexuálne týrané deti to je skupina, ktorá sa najťažšie zisťuje. Oni naozaj potrebujú špeciálnu pomoc a doteraz sme nemali také pracovisko, ktoré by to dokázalo,“ povedala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

Znížiť počet obetí sexuálneho násilia a zároveň pomôcť čo najväčšiemu počtu detí je podľa riaditeľa občianskeho združenia Náruč- Pomoc deťom v kríze Ivana Leitmana možné len pri spolupráci a väčšej zainteresovanosti učiteľov a detských lekárov, ktorí často nedokážu včas zachytiť a reagovať na signály ohrozenia vysielané dieťaťom.

Dánsky grant

„Jednoducho učitelia a detskí lekári sú kľúčové profesie. Mali by byť nejakým spôsobom vzdelávaní a pripravovaní na to, že tie, deti s ktorými pracujú, môžu mať problémy, ktoré sa navonok neprejavujú. Jednoducho, tí učitelia a lekári by mali byť schopní tie signály, ktoré deti podvedome alebo niekedy aj vedome vysielajú, dešifrovať,“ povedal Leitman.

Prvé detské advokačné centrum pre sexuálne zneužívané deti bude zatiaľ pokrývať potreby celého Slovenska. Osemstotisícový dánsky grant dokáže zabezpečiť jeho fungovanie na štyri roky. Pri odhadovanom počte zneužívaných detí by Slovensko potrebovalo najmenej štyri takéto centrá.