„S riaditeľmi všetkých zdravotníckych škôl Slovenska sme si vymieňali navzájom skúsenosti z oblasti interaktívneho vyučovania a elektronickej školskej administratívy,“ povedal riaditeľ školy Miroslav Sekula. „Je to súbor prednášok v rámci ktorého účastníci tejto konferencie mohli cirkulovať a vypočuli si, akým spôsobom je možné skvalitniť interaktívne vyučovanie v odborných aj všeobecno-vzdelávacích predmetoch,“ objasňuje. 

Skontrolujte si ambulancie: Známa klinika v Bratislave robila plastiky nezákonne!

„Pamiatku vzniku školy sme si uctili aj v synagóge, kde sme udeľovali pamätné listy učiteľom, ktorí pri výchove budúcich lekárov a sestričiek odovzdali celý svoj profesionálny život,“ zdôraznil.

Cesty obnovili, ale priechody pre chodcov nenamaľovali: Čakáte, kým niekoho zrazí auto?

„Naše povolanie je iné a akokoľvek sa mení okolitý svet, myslím si, že nás zdravotníkov nikdy nikto nevymení, to znamená, že našu prácu neurobí žiaden robot a ani sa nedá táto práca urobiť čisto technicky. Vždy tu bude potrebné ľudské srdce a preto je veľmi potrebná výchova a vychovať generáciu ľudí, ktorí sú schopní byť empatickí a sú schopní nielen hovoriť, ale aj počúvať a odovzdať sa druhému, ktorý je odkázaný na jeho pomoc,“ hovorí Sekula.

Aj riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Lučenci vie, že situácia v zdravotníctve je v súčasnosti kritická. „Pošty ošetrovateľského personálu permanentne klesajú. Ak sa situácia nezmení, behom najbližších desiatich rokov klesne počet sestier o celú štvrtinu, pretože veľmi veľa zdravotných sestier je v preddôchodkovom až dôchodkovom veku,“ zdôrazňuje Miroslav Sekula.

On i ostatní riaditelia škôl odkazujú na ministerstvo, že už je načase zmeniť súčasnú kritickú situáciu. „Očakávame, že príslušní zodpovední pracovníci na ministerstve nebudú ďalej čakať a urobia výrazné zmeny, podobne ako sa to deje v Českej republike, kde sa vracia vzdelávanie sestier na stredné zdravotnícke školy tak, aby tento nedostatok bol nahradený. Nedostatok personálu nie je len v oblasti ošetrovateľskej, ale je aj nedostatok lekárov. Keď sa porovnajú štatistiky, tak kým na Slovensku je na 10 tisíc obyvateľov len 6 sestier, v Čechách 8 a napríklad vo Švajčiarku je to 17 sestier, takže je to neskutočný nepomer a ja si myslím, že aj Slováci si zaslúžia dostatok kvalitného zdravotníckeho personálu,“ dodal Sekula.