Vstupom do Rozprávkového lesa bola drevená brány, pri ktorej stáli dvaja zbrojnoši a deti s rodičmi im mohli do pokladničky vhodiť dobrovoľné vstupné.

Deti na potulke lesom stretli aj vodníkov, bielu pani, pravekých ľudí i indiánov. Okrem rozprávkových postavičiek sa deti potešili aj zaujímavým sprievodným aktivitám, ako bolo zlaňovanie, koníky, ukážky vojakov i mladých hasičov.

Na konci rozprávkovej cesty čakalo na návštevníkov občerstvenie a tradičný gulášik.