Na kamerovom meracom systéme sa dohodli Dopravný podnik mesta Žilina a Výskumný ústav dopravný v Žiline. V meste umiestnili štyri nové kamery, ktoré by mali prispieť k prevencii dopravných nehôd, k posilneniu bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Zmerajú nielen rýchlosť vozidiel

Dve kamery sú na svetelnej križovatke ulíc Prímestská a Veľká Okružná, dve na ulici Veľký Diel. Zariadenia dokážu zmerať rýchlosť vozidiel v týchto úsekoch a zaznamenajú, ktoré autá prešli svetelnú križovatku na červenú.

Podľa žilinského primátora Igora Chomu sú nové kamery dôležité aj preto, že Žilina je cestnou križovatkou severozápadného Slovenska a doprava je tu veľmi hustá. „Nový kamerový projekt môže zlepšiť dopravnú situáciu v meste, čo ocenia miestni i návštevníci,“ dodáva primátor.