V hodnotení transparentnosti vyšších územných celkov (VÚC), ktoré tento rok uskutočnilo Transparency International Slovensko (TIS), dopadol najlepšie Banskobystrický samosprávny kraj. Po dvoch rokoch tak opäť obhájil prvenstvo.

Na druhom mieste spomedzi ôsmich VÚC skončil Bratislavský a na treťom Trnavský kraj. Na konci rebríčka sa umiestnil Trenčiansky kraj. Podľa riaditeľa TIS Gabriela Šípoša VÚC v oblasti transparentnosti stagnujú.

"Zarazilo nás, že kraje stagnujú v porovnaní s rebríčkom, v rámci ktorého sme merali 100 najväčších miest Slovenska. Tam bolo minulý rok vidno posun v tom, že veľa miest si zobralo túto agendu za svoju a snažili sa zlepšiť," uviedol Šípoš.

Malý verejný záujem

Ako dodal, pri VÚC si túto stagnáciu vysvetľujú napríklad malým verejným záujmom. "Stagnácia sa prejavuje skoro vo všetkých oblastiach," doplnil riaditeľ TIS. VÚC spolu ročne hospodária s viac ako miliardou eur.

"Pre porovnanie, by to bolo šieste najväčšie ministerstvo. Takže peňazí je relatívne veľa a naozaj je problém, ak o to občania nemajú záujem, pretože tie peniaze potom nemusia použiť efektívne," ozrejmil Šípoš s tým, že na fungovanie krajov dá každý občan v priemere 200 eur.

Banskobystrický kraj získal v hodnotení 65 percent, Trenčiansky kraj 28 percent. "Trenčiansky samosprávny kraj má viacero problémov. Skoro v každej oblasti skončil posledný," doplnil Šípoš.

Problémy Trenčianskeho kraja

Za problematické označil najmä nedostatočné informácie na webstránke kraja, prenájom a predaj majetku a taktiež prideľovanie dotácií.

Rebríček zostavuje TIS na základe 125 indikátorov v oblastiach ako prístup k informáciám, kvalita verejného obstarávania, zapojenie verejnosti do spolurozhodovania samosprávy či otvorenosti prijímania zamestnancov.

Ako uvádza TIS, najlepšie sa slovenským VÚC darilo v oblasti prístupu k informáciám, zverejňovania rozpočtu a v informáciách o spravovaní sociálnych zariadení. Najviac problematickým je zverejňovanie informácií o krajských firmách, o procese prijímania zamestnancov do úradov VÚC či limitovaná účasť verejnosti na rozhodovaní.

Krajom taktiež chýbajú nástroje na nahlasovanie nekalých praktík ako protikorupočná linka, pričom tento mechanizmus má už polovica zo 100 najväčších slovenských samospráv.

Hodnotenie VÚC sa uskutočnilo od júla do septembra tohto roku. Informácie zbieralo TIS napríklad cez webové stránky samospráv, ďalej prostredníctvom dotazníkov formou infožiadosti, ale aj cez krajské periodiká. Naposledy sa takéto hodnotenie krajov uskutočnilo v roku 2011.