Pod taktovkou primátora Starého Smokovca Jána Mokoša a náčelníka mestskej polície Vysoké Tatry Miroslava Kolodzeja sa v pondelok 7.10. uskutočnila konferencia na tému problematiky zvýšeného výskytu medveďa hnedého. Samospráva sa snaží hľadať riešenia a zároveň prosí o pomoc. Obyvatelia Tatier však dennodenne žijú v strachu a radi by prijali aj radikálnejšie riešenia. 

Primátor Starého Smokovca tvrdí, že problém s medveďmi pretrváva už niekoľko rokov a dokonca sa rok čo rok stupňuje. V minulosti prijali aj špeciálne opatrenia, napríklad v rámci uskladňovania odpadu v chránených klietkach. To však evidentne nestačí. 

Medveď hnedý sa dožíva v prírode 30 rokov, v zajatí aj o 20 rokov viac.
Zdroj: Shutterstock

Medveď hnedý žije v Tatrách od konca poslednej doby ľadovej. V 19. storočí bola jeho populácia takmer zdecimovaná a hrozilo mu vyhubenie. Odhaduje sa, že vtedy žilo na území Tatier asi 10 jedincov. V súčasnosti je jeho počet 10-násobne vyšší. Domovský okrsok medveďa v TANAPe predstavuje 400 a viac km². Tieto údaje boli zistené na základe telemetrických údajov sledovanej vzorky odchytených a obojkovaných medveďov.

Zaznamenaná početnosť v TANAP-e v roku 2012 predstavovala 134 jedincov.