"Nepriaznivú situáciu spôsobujú vysoké emisie pevných a kvapalných častíc vo vzduchu pochádzajúce z vykurovania pevným palivom, z priemyslu, dopravy a ďalších lokálnych zdrojov znečistenia,“ ozrejmuje SHMÚ vo vydanom upozornení, ktoré platí do odvolania.

Meteorológovia poukazujú na to, že vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie častíc PM10 v oblastiach, v ktorých sa nachádzajú ich relevantné zdroje (napríklad lokálne kúreniská na pevné palivo, kotolne na pevné palivo). Obyvateľom v dotknutých oblastiach radia obmedziť pobyt vonku, skrátiť vetranie obytných miestností a obmedziť fyzickú námahu vo vonkajšom prostredí.

Znečistené ovzdušie najhoršie vplýva na starých ľudí, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovocievnej sústavy, alergikov, astmatikov, veľmi malé deti a tehotné ženy. Akútne účinky sa môžu prejavovať vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.