Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu.
Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu.
Zdroj: pem