Knižnica vychádza z európskeho projektu, ktorý s úspechom uplatnili v anglickom Oxforde, vo Fínsku, Švajčiarsku, Nórsku, Nemecku, Francúzsku, ale i v Austrálii a USA. „Naša digitalizácia je však tak objemná, že sa zaradíme k najlepším knižniciam sveta,“ povedal riaditeľ SNK Dušan Katuščák.

Na projekt digitalizácie písomností získala knižnica 49 572 033 eur z európskych štrukturálnych fondov, pričom štvrtinu sumy uhradí národný rozpočet. SNK za tieto financie spracuje do digitálnej podoby 2,8 miliónov diel a 250 miliónov strán písomností. Ide o knihy, zborníky, časopisy a ďalšie dokumenty z 19. a 20. storočia. Zväčša sú tlačené na kyslom papieri a hrozí im zničenie. Sú to slovacikálne diela, teda práce, ktoré napísali Slováci, vytlačili ich na Slovensku, sú v slovenčine alebo pojednávajú o Slovensku.

Premenu písomností na digitálny záznam zabezpečí 31 robotických a ručných skenerov. Pri ich obsluhe nájde prácu 150 ľudí z turčianskeho regiónu. Najmä nezamestnaní mladí ľudia a absolventi, ale i starší skúsení tlačiari, ktorí zostali bez roboty. Projekt digitalizácie potrvá do roku 2015, ale potom ho treba ďalších päť rokov udržovať, čiže osem rokov by malo mať istú prácu 78 ľudí.