Vo štvrtok (19.7.2018) zasadal na Liptove krízový štáb. V dôsledku dlhotrvajúceho dažďa a zvýšených vodných prietokov v posledných dňoch dochádzalo na ceste v Ľubeli k splavovaniu krajnice, následne došlo k čiastočnému odtrhnutiu svahu i samotných zvodidiel.

Tým sa zúžil prejazdný profil na ceste (III/2327) a hrozilo väčšie narušenie až zrútenie svahu z dôvodu možného narušenia konštrukčných vrstiev.

,,Zosuvom je bezprostredne ohrozená jediná prístupová cesta k rodinným domom nachádzajúcim sa v blízkosti vodného toku Kľačianka. Z tohto dôvodu je nutné vykonať bezodkladné stavebné a technické opatrenia,“ povedal podpredseda ŽSK Igor Janckulík.

K zaplaveniu ciest došlo aj medzi Vitanovou a Oravicami najmä v dôsledku upchania priepustov zvyškami, ktoré zostali po ťažbe dreva. ,,Situácia na viacerých úsekoch si vyžaduje okamžité riešenie. Správa ciest ŽSK už začala s prácami, osadilo sa zvislé dopravné značenie. Teraz sa musí vyhodnotiť rozsah škôd a pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie, aby sa mohlo začať s opravami,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.