Pri vodnom diele môžu stáť len drobné stavby. Rybári si teda z prenosných unimobuniek zriadili malé dočasné chatky bez pevného základu, na ktoré netreba stavebné povolenie, len ohlasovaciu povinnosť. A tú si splnili. Mesto sa im však v stanovenej lehote nevyjadrilo.

Majitelia chát to pochopili tak, že neexistujú žiadne prekážky a môžu začať s výstavbou. Ale mýlili sa. Úradníci sa po rokoch ozvali a chatky považujú za čierne stavby.

„Nebolo vydané žiadne povolenie, treba ich preto odstrániť,“ povedal primátor Žiliny Igor Choma.

Ľudia sa hnevajú

Dvadsaťdva rybárov preto už spísalo petíciu. „Mám aj súdnoznalecký posudok, že ide o dočasnú stavbu,“ krúti nechápavo hlavou Michal Hanuliak (48). Pre mnohých je miesto pri diele viac ako oddych pri rybačke.

„Naša chata je na súkromnom pozemku po manželových rodičoch. Ja som sa zasa narodila v dome, ktorý stál na dne vodného diela. Viažu nás tu spomienky na detstvo. Veľmi na tomto mieste lipneme,“ hnevá sa Viera Halamová (56). Poslanec Martin Kapitulík sa obáva, že odstránením chatiek sa okolie vodného diela len zhorší.

„Rybári neodídu loviť inam, ale ostanú tu. Keďže budú potrebovať zázemie, dopracú sem rôzne maringotky a bude to tu vyzerať ako v cirkuse,“ myslí si. Riešenie vidí v zmene územného plánu.