Mesto Banská Bystrica nemá v centre dostatok vlastných pozemkov pre predajcov, či prevádzkovateľov zábavných atrakcií. Aj preto sa kolotočiari rozložili na súkromných pozemkoch, vrátane Múzea SNP.

Po víkendovom Radvanskom jarmoku však šéf múzea Stanislav Mičev zaujal jasné stanovisko.

“Vedenie Múzea po vlaňajších skúsenostiach tohto roku nesúhlasilo s ich umiestnením v tomto priestore. Nakoniec sme však vyhoveli požiadavkám mesta. Našou podmienkou bolo, aby u nás boli umiestnené výlučne atrakcie pre deti. Bohužiaľ kolotočiari túto ústnu dohodu nedodržali. Nakoľko sme už mali podpísanú zmluvu, nepristúpili sme k sankciám,” napísal Mičev na sociálnej sieti.

“Pre budúci rok v žiadnom prípade neumožníme rozmiestnenie kolotočov v našom areáli. Chceli sme len v našom priestore vytvoriť miesto pre deti. To bol účel nášho súhlasu. To čo tam však je, takým miestom nie je. Je to nedôstojné a ja sa menom vedenia Múzea SNP všetkým ospravedlňujem,”dodal Mičev.