"Mimoriadna situácia sa netýka Chrenoviska, Sobôtky a sídliska Západ. Predpokladaná obnova dodávky pitnej vody by mala byť vo večerných hodinách,"konkretizuje samospráva na stránke.

Ako ďalej uvádza, dodávka pitnej vody je dovtedy zabezpečená Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou prostredníctvom mobilných cisterien. Umiestnené sú na Hlavnom námestí, sídlisku Rimava, Šibeničnom vrchu a na Malohontskej a Rožňavskej ulici.