Skúsený odborník hovorí, že priebeh jeho väčšiny služieb, počas ktorých s kolegami riešil epidémiu alkoholových excesov, ho donútil pitiachtivých spoluobčanov, a nielen ich, informovať o možnej nečakanej reakcii na ich “akciu”.

Boh odpúšťa, poisťovne nie!

"Zákon č. 578/2004 ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni okrem iného jej poskytnutie osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky,“ zdôrazňuje Kulkovský. Dodáva, že poisťovne majú potom právo na uplatnenie si nároku na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť voči podguráženému poistencovi. O tom, že to nie je lacný špás si prečítajte TU

Ľútosť sa nevypláca

Neodpustí si ani pár kritických slov do vlastných radov. "Prax je taká, že lekári nie vždy hlásenie poisťovni vypíšu. Možno z neznalosti, zabudnú alebo sa nad hriešnikom zľutujú. Pri porušení nahlasovacej povinnosti si poisťovňa môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 eur, pri opakovaí môže byť suma dvojnásobná," prizvukuje.

Ženy "lepšie" ako muži


Na základe vlastných skúseností  zistil, že v počte závažných intoxikácií alkoholom vyžadujúcich si hospitalizáciu sa ženy mužom vyrovnávajú. Prakticky neustále má hospitalizovanú minimálne jednu ženu s cirhózou pečene, rastie tiež počet žien s dlhodobým nadužívaním alkoholu. O neuveriteľnom prípade čítajte TU

Kulkovský hovorí, že nie je možné  donekonečna ignorovať lacnejšiu prevenciu a neustále dotovať bez istej formy spoluúčasti liečbu preventabilných ochorení."A to najmä v prípadoch, keď dochádza evidentne k porušovaniu režimových a liečebných opatrení opakovane. To chce však odvahu…" uzavrel primár.

Mojsej vie o tom svoje

S názorom lekára sa stotožnil aj zakladateľ kliniky pre komplexné riešenie závislosti Braňo Mojsej. "Z vlastnej praxe viem, že čo sa týka pomeru žiadostí o konzultácie, je počet obidvoch pohlaví v poslednom čase vyrovnaný," zdôrazňuje Braňo. Kto má väčší záujem o odvykaciu liečbu a tým urobiť krok k zmene sa dozviete TU.

 

Viac fotografií nájdete v galérii! ►►►►►

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa
Súhlasíte s názorom lekára, že ženy pijú viac ako muži?

Mohlo by vás zaujímať: