Na Filozofickej fakulte rozdali na odmenách 85 zamestnancom viac ako 243-tisíc eur. Jeden teda dostal priemerne 2 862 eur. Ale šiestim sa z balíka ušlo oveľa viac. Rozdelili si 114 028 eur, ako upozornil človek blízky univerzite. Najvyššie odmeny sa pohybovali od 10 550 eur do 30 617 eur.

„Uvedené odmeny boli mimoriadnymi odmenami za rok 2013. Súčasné vedenie Katolíckej univerzity nastúpilo až v júni 2014, ale bude sa touto záležitosťou zaoberať,“ dostali sme odpoveď z vedenia univerzity. Dekanom Filozofickej fakulty je Marián Kuna, ktorý jej šéfoval aj za predchádzajúceho vedenia univerzity.

Vtedajší rektor univerzity Tadeusz Zasepa sa vzdal miesta po tom, ako senát univerzity ignoroval výsledky vnútornej kontroly, ktoré potvrdil aj nezávislý audítor. S dekanom Kunom sme chceli hovoriť. Po vyše dvoch hodinách čakania nám priniesol písomné vyjadrenie s tým, aby bolo uvedené v plnom znení.

„Je poľutovaniahodné, že viaceré médiá zverejnili zavádzajúce informácie o Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity, ktoré porušujú nielen dobré mravy, ale aj platnú legislatívu. Fakulta zvažuje právne kroky na ochranu svojho mena. Odmeňovanie pracovníkov sa deje v súlade s platnou legislatívou. Podľa zákona sú všetky verejné informácie k dispozícii a osobné informácie nie je možné poskytovať. Ak niekto robí inak, buď úmyselne zavádza, alebo je zavedený, resp. koná v rozpore so zákonom,“ píše sa vo vyhlásení.

Hrozí dekanovi postih od vedenia univerzity? „Dekana volí a odvoláva akademický senát príslušnej fakulty. Senátu sa dekan a vedenie fakulty zodpovedá a senát môže vyvodiť vždy zodpovednosť za jeho riadenie a konanie. Preto je to na posúdení senátorov fakulty,“ tvrdí vedenie Katolíckej univerzity.

Chceli sme preto osloviť aj predsedníčku akademického senátu Ľudmilu Krajčírikovú, ale nedvíhala mobilný telefón. Univerzitu financuje ministerstvo školstva. Čo hovorí na odmeny?

„Vysoké školy sú autonómne, samostatné právne subjekty, preto ministerstvo nemôže riešiť to, čo sa v ich vnútri deje,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Prodekan Filozofickej fakulty Ján Hrkút vysvetlil, že odmeny vyplatili nie zo štátneho rozpočtu, ale z financií získaných zo zahraničných projektov.

Písomné vyjadrenie najlepšie odmeneného Jána Hrkúta, prodekana Filozofickej fakulty

„Som presvedčený, že dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity je obeťou závistlivej kampane, keďže sa fakulte darí a v akademických hodnoteniach sa umiestňuje na popredných priečkach medzi filozofickými fakultami v rámci Slovenskej republiky. Fakulta pod jeho vedením absolvovala kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranú na zahraničné výskumné granty, ktorá dopadla výborne, dokonca v istých parametroch bola zaradená medzi najlepšie na Slovensku.“