Hodnotenie vyplynulo z rebríčka zdravotníckych zariadení na základe vyplnených dotazníkov od poistencov, ktorý už po 13. raz zostavovala zdravotná poisťovňa Dôvera.

Na základe kritérií

"Poistenci tejto poisťovne, alebo ich zákonní zástupcovia, odpovedali na otázky týkajúce sa ubytovacích služieb, stravy, prístupu zdravotníckeho personálu a komunikácie s pacientom počas hospitalizácie. Hodnotenie sa netýkalo odbornosti lekárov ani použitých liečebných postupov," informovala  o tomJana Petríková, referentka pre marketing banskobystrickej DFNsP.

Víťazstvo zaväzuje

Dodala, že umiestnenie vnímajú veľmi pozitívne, s patričnou hrdosťou a radosťou. "Naše pocity sú umocnené tým, že ide o hodnotenie z pohľadu pacientov. Znamená to, že prácu, ktorú vykonávame, robíme dobre, že má zmysel a ľudia sú spokojní. Sme naozaj hrdí na to, že nám v posledných rokoch patria popredné priečky uvedeného rebríčka," zdôraznil medicínsky riaditeľ detskej nemocnice Miloslav Hanula. Skonštatoval, že  je to pre nich záväzok nepoľaviť a neustále zlepšovať všetko, čo by sa dalo robiť ešte lepšie.