K MIkulášovi sa kedysi modlievali slobodné dievčatá, túžiace po ženíchovi. Podľa inej legendy oživil Mikuláš zavraždené deti a obdarúva všetky deti. Muž s bradou nadeľuje sladkosti, ale niektoré deti aj dobrotivo karhá.
Mikuláša sprevádzajú čert s anjelom. Deti si pred nimi musia kľaknúť a modliť sa "Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ti strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš." Tak čo máte návštevu Mikuláša za sebou už aj vy?