"Uličná kriminalita pre nás v súčasnosti predstavuje najväčší problém, teda rôzne formy sociálno-patologických javov a protiprávnych konaní, ktoré sa páchajú priamo v uliciach mesta," povedal náčelník Mestskej polície (MsP) v Žiari nad Hronom Róbert Šiška s tým, že sú štatisticky aj najťažšie objasniteľné.

Práve preto tu podľa jeho slov zohráva dôležitú úlohu kamerový systém a tiesňové hlásky, ktoré mu dávajú nový rozmer.

"Rozhodli sme sa, že ich začleníme do monitorovacieho kamerového systému, to znamená, že je zabezpečená kooperácia medzi týmito zariadeniami," vysvetlil náčelník.

Tiesňové hlásky majú podobu stĺpov s označením SOS, núdzovým tlačidlom a majákom vo vrchnej časti. Po stlačení tlačidla nastane niekoľko vecí súčasne - automaticky sa do okolia rozsvieti maják a upozorní na krízovú situáciu. Z reproduktora sa ozve dispečing mestskej polície, ktorý s dotyčnou osobou začne komunikovať. Na miesto bude automaticky nasmerovaná aj najbližšia kamera z mestského kamerového systému, ktorá zachytí, kto sa pri hláske nachádza. Vďaka kamerám tak mesto ľahko odhalí aj tých, ktorí sa rozhodnú tiesňové hlásky zneužiť.

Tiesňové hlásky majú podľa Šišku aj ďalšie funkcie.

"Hláska má napríklad funkciu, ktorá umožňuje, aby sa spustila aj bez toho, žeby bolo potrebné zatlačiť tiesňové tlačidlo. A to v tom prípade, ak je v okolí zvýšený hluk. Ak občan začne volať v jej blízkosti o pomoc, hláska sa spustí automaticky," uviedol Šiška. Ďalšou funkciou je napríklad možnosť hlasového odpočúvania.

SOS stĺpy boli osadené v siedmich lokalitách. Situované boli pri základných školách, v centre mesta, pri centrálnej autobusovej stanici, ale aj v Parku Štefana Moysesa.

Hlavným dôvodom, prečo sa samospráva pre realizáciu tohto projektu rozhodla, je podľa hovorcu mesta Martina Baláža fakt, že takýmto spôsobom opäť posilnia bezpečnosť v uliciach mesta.

"Projekt podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vo forme dotácie vo výške 34.000 eur. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 40.000 eur," dodal Baláž.