S otázkami o výške odmeny pre dekana Kunu sme sa obrátili na zriadovateľa školy Konferenciu biskupov Slovenska aj na vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Iniciovali sme hĺbkový audit na univerzite. Na všetko budeme odpovedať po jeho vyhodnotení,“ odkázal hovorca Jozef Kováčik.

„Mzdy vyučujúcich, chod katedier, grantovú činnosť, rozvrh a počet vyučovacích hodín, výber garantov, návrhy odmien zabezpečuje príslušná fakulta. Tá disponuje týmito informáciami. Súčasné vedenie nastúpilo v júni 2014 a nemalo žiaden vplyv na vyplácané odmeny za rok 2013,“ prišla odpoveď z vedenia univerzity.

Aj keď sa vedenie dookola odvoláva na fakt, že v čase vyplatenia odmien nezastávalo súčasné posty, skutočnosťou zostáva, že práve bývalý rektor Tadeusz Zasepa na pochybnosti jednotlivých fakúlt upozorňoval a nakoniec ho z rektorského talára akademický senát vyzliekol.

„Pravým dôvodom návrhu na moje odvolanie bola nevôľa niektorých senátorov na to, že dlhodobo upozorňujem na závažné ekonomické pochybenia. Potvrdila to vnútorná kontrola i nezávislý audítor,“ povedal Zasepa.

Oslovili sme aj Mariána Kunu. „Pošlite mi otázky do mailu,“ povedal. Odpovedí sme sa však nedočkali ani po troch dňoch. Výška odmeny dekana Kunu teda aj naďalej zostáva záhadou.

Ako reagujú úrady na kauzu

Ministerstvo školstva

„Nezbierame informácie o platoch či odmenách jednotlivých zamestnancov vysokých škôl. Preto nemôžeme porovnať výšku medializovaných odmien s odmenami na iných školách,“ povedala hovorkyňa rezortu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dodala, že ak aj univerzita vyplatila odmenu 30-tisíc eur, išlo o veľmi výnimočnú sumu.

„Odmeny musia byť vyplatené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ tvrdí. Kontrolu v Katolíckej univerzite plánovalo ministerstvo urobiť ešte pred prepuknutím škandálu. Teraz počká na výsledky nezávislého auditu, a až potom zváži ďalšie kroky.

Transparency International

„Výška odmien podľa mňa sama osebe nie je problém. Jej vnímanie a rozdeľovanie však závisí od kultúry v danej organizácii, teda či je orientovaná na kvalitný výkon a prácu, alebo na vyhľadanie renty,“ vraví Emília Sičáková-Beblavá z Transparency International.

Problém podľa nej môže nastať, ak odmeny slúžia ako nástroj budovania klientelistickej siete organizácií, teda siete spriaznených. „Vtedy sa môže stať, že odmeny dostanú tí, ktorí podporujú vedenie bez toho, aby boli najlepší vedci či učitelia.“