Vodohospodári avizujú, že betónové a kovové konštrukcie, vrátane ďalších prvkov priehrady Ružiná si bezpodmienečne vyžadujú rekonštrukciu.

Ešte táto sezóna bude v plnom prúde, no potom sa priehrada vypustí a podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka potrvajú stavebné práce do konca budúceho roka.

„Naplánovaná je oprava betónových a kovových konštrukcií, uzáverov na jednotlivých potrubiach, sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch,“ povedal hovorca.

Vodnú nádrž Ruťiná úplne vypustia.
Vodnú nádrž Ruťiná úplne vypustia.
Zdroj: pem

Preto je nutné vodnú stavbu kompletne vypustiť.

„Účelom vodnej nádrže Ružíná je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo,“doplnil Bocák.