V lokalite Varštat - Dolina už stojí niekoľko drevených zrubov a onedlho by k nim mala pribudnúť celoročná lyžiarska hala a lukratívna promenáda. Stáť by však mala v 2. stupni ochrany prírody, kde rastie nový les. Podľa obyvateľov Donovál ide o projekt, ktorý vážnym spôsobom zasahuje do prírody, ovplyvní hlukom komfort a kvalitu bývania miestnych a zničí ráz krajiny Národného parku Nízke Tatry (NAPANT).

„Odišla som sem z mesta práve preto, že som chcela mať výhľad na lesy, lúky a prírodu. Z jednej strany máme frekventovanú cestu, a tak sme všetci „otočili“ domy k lesu. Teraz tu budeme mať namiesto lesa halu a hluk?“ pýta sa Soňa Hevessyová, ktorá iniciovala aj petíciu proti výstavbe. 

Proti výstavbe v 2 stupni ochrany je aj správa národného parku. „Správa NAPANT nesúhlasí s konštatovaním, že navrhovaná činnosť nebude mať výraznejší negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia v dotknutej oblasti Donovál ani na stav chránených území. Jednoznačne odporúča nulový variant, teda činnosť nerealizovať.“ Ochranári už projekt niekoľkokrát pripomienkovali a žiadali investorov o doplnenie podkladov. „V októbri tohto roku sme dostali oznámenie o začatí územného konania, avšak už bez predloženia projektovej dokumentácie. Preto sme poslali naše vyjadrenie k oznámeniu na príslušný stavebný úrad, kde sme opäť žiadali predloženie chýbajúcich dokumentov a podkladov. Tieto dokumenty sú pre nás dôležité, aby sme vedeli zaujať stanovisko, či je možné predmetný zámer realizovať v plnom alebo v inom obmedzenom variante resp. zámer vôbec nerealizovať “, uviedol Ľuboš Čillag, riaditeľ Správy národného parku Nízke Tatry.

Takto sa prostredie Donováll zmení po výstavbe projektu
Takto sa prostredie Donováll zmení po výstavbe projektu
Zdroj: Archív

V tejto súvislosti oslovil denník Plus JEDEN DEŇ aj stavebný úrad a obec Donovaly. Tí však do uzávierky na naše otázky neodpovedali.