Splynovňa by podľa zámeru investora mala vyrásť v lokalite súčasnej skládky komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Podtureň, na hranici mesta Liptovský Hrádok. Na stretnutie občanov kvôli splynovni prišli stovky ľudi.

„Zavádzali nás, ide o veľmi neseriózny prístup investora. O spoluprácu s ním nemáme záujem. Sme zásadne proti splynovni. Je to v rozpore so zdravím ľudí. Odpad sa stáva výhodným biznisom,“ povedal primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

„Len myšlienka postaviť splynovňu medzi dvoma národnými parkmi je neprípustná. Urobíme všetko pre to, aby sa tak nestalo,“ pridala sa starostka obce Liptovský Peter Anna Papajová. Zástupcovia investora na stretnutie neprišli.

Protest proti plánovanej spaľovni: Investora vysmiali a vypískali

Budeme mať u nás nechcenú raritu? Pod Kriváňom chcú spaľovať odpad

Sú proti: Obyvatelia okolitých obcí splynovňu nechcú.
Foto: Plus JEDEN DEŇ/Stanislava Vdovcová

Úspešná petícia

Ľudia svoj nesúhlas vyjadrili v petícii. „Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa ju nebáli podpísať a pomáhali s jej organizáciou. Na petícii sa zúčastnilo okolo 3-tisíc ľudí a osobne som ju odovzdal ministerstvu životného prostredia,“ vyjadril sa organizátor petície Milan Krasuľa.

Podľa zámeru investora by splynovňa mala ročne spracovať až do 240-tisíc ton odpadu. To je podľa člena prípravného tímu projektu Juraja Musila preklep a maximálny objem spracovaného odpadu by bol 90-tisíc ton ročne.

Stále je to však oveľa viac ako objem odpadu vyprodukovaný na Liptove. Preto hrozí, že by odpad zvážali aj zo vzdialenejších miest. Nielen samotná obava zo splynovne, ktorá nie je zatiaľ v prevádzke nikde v Európe, ale aj z množstva áut, ktoré by odpad zvážali z okolia, naháňa strach zo znečistenia podtatranského prostredia.

„Projekt sa bude ďalej posudzovať na základe vplyvov na životné prostredie, ešte nič nie je definitívne. Závisí od vyjadrenia ministerstva životného prostredia,“ povedal Musil.

Plánovaný areál v číslach

  • Objem spracovaného odpadu: do 240-tisíc ton
  • Teplota pri technológii spaľovania v plazmovom oblúku: 3 000 - 6 000 °C
  • Plocha pozemku na areál splynovne: 32-tisíc štvorcových metrov
  • Plocha zastavaná stavebnými objektmi: 10-tisíc štvorcových metrov
  • V areáli splynovne: 11 jednopodlažných hál, 1 dvojpodlažná budova, zásobník vody a komín
  • Výška komína: 25 metrov
  • Výška haly plazmového splynovania: 20 metrov