O to viac vo verejnosti vznikajú otázky, do akej miery ide o odbornosť, rodinkárstvo či prekročenie zákona a etiky.

Celý deň sme sa márne snažili získať vyjadrenie predsedu kraja Mariána Kotlebu, ako to so zamestnaním jeho manželky vlastne je.

Dozvedeli sme sa len to, že celú záležitosť ozrejmí na pripravovanej štvrtkovej tlačovke. Dovtedy informácie neposkytujú.

Zatiaľ nemá mobil

Vybrali sme sa preto priamo za Frederikou Kotlebovou, aby nám sama povedala, čo vlastne robí a či spĺňa odbornú kvalifikáciu. Ďalej než po vrátnicu sme sa však nedostali. Podľa vrátnika bola služobne mimo a kedy sa vráti, nevedel.

„Na to som ja malý pán, aby ma o tom informovali,“ dodal. Prezradil, že zatiaľ nemá ani služobný mobil a nevie ani jej pevnú linku.

Generálny riaditeľ Banskobystrickej regionálnej správy ciest Peter Kováč, ktorý je zároveň aj nitrianskym krajským šéfom ĽSNS, nám telefonicky potvrdil, že pani Kotlebová u nich pracuje v novovytvorenej funkcii referenta pre oznamovanie protispoločenskej činnosti na základe nového zákona. Na otázku, či prešla výberovým konaním, odpovedal, že toto miesto referenta je priamo podriadené úradu samosprávneho kraja. „Oni určili zodpovednú osobu,“ uviedol Kováč.

Kontroverzný Kotleba opäť úradoval: Manželke vybavil flek v župe

Bojovníčka s korupciou

Právnik Pavol Nechala z Transparency International však vidí za takýmto postupom skôr klientelizmus. Kritériom na výber vhodného „bojovníka s korupciou“ by mala byť predovšetkým odbornosť v oblasti budovania etickej infraštruktúry v oblasti skúmania a prešetrovania podvodov.

„Čiže je úplne v rozpore s účelom zákona to, že na takúto pozíciu je vybraný niekto z príbuzných predsedu VÚC, lebo to hovorí skôr o klientelistickom správaní,“ vysvetľuje právnik.

Je preto otázne, či ich absolventka Strednej pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci, ako je aj Kotlebova mladá manželka, spĺňa. A na to by sme mali dostať odpovede vo štvrtok.

Odpovede ktoré nás zaujímali

  • Odkedy a na akej pozícii pracuje na Banskobystrickej regionálnej správe ciest manželka pána predsedu Mariana Kotlebu Frederika?
  • Prešla výberovým konaním?
  • Čo konkrétne je náplňou jej práce?
  • Je štandardné zamestnať si po svojich bratoch aj manželku?
  • Ako to vysvetľuje pán predseda?
  • Prečo tak urobil?