Zubní lekári, hoci sa mnohí prihlásili, že pomôžu,  nemohli robiť pri víkendovom testovaní výtery z nosohltana, lebo stredajšia vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR ich zaradila medzi nelekárske povolania! Informovala o tom Slovenská komora zubných lekárov.

Slovenská komora zubných lekárov okamžite žiadala o nápravu.  „Považujem znenie vyhlášky za vysokú dehonestáciu povolania zubný lekár. Žiadame ministerstvo zdravotníctva o okamžitú nápravu tak, aby mohli zubní lekári, ktorí sa prihlásili, pomôcť pri celoplošnom testovaní vykonávaním výterov z nosohltana,“povedal prezident komory Igor Moravčík.

Komora poukázala aj na to, že zubní lekári sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí študujú šesť rokov na lekárskej fakulte a svoju odbornosť si rozširujú štúdiom konkrétnych špecializácií a certifikačných činností. Komora dodala tiež, že zubné lekárstvo je neoddeliteľnou súčasťou komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Expresná zmena vyhlášky

Na základe toho ministerstvo zdravotníctva dnes expresne zmenilo predpisy, aby sa aj zubní lekári mohli zapojiť do operácie Spoločná zodpovednosť. 

„Ministerstvo zdravotníctva SR o zmene vyhlášky  č. 321/2005 Z.z. rozhodlo po komunikácii s autoritami odboru zubné lekárstvo ako aj prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov. Vedenie rezortu zdravotníctva a odborníci spoločne uzavreli, že pre potreby celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku zubným lekárom umožní realizovať odber biologického materiálu osobe z nosohltana na zistenie respiračného vírusového ochorenia,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zubáru už môžu robiť výter

Vďaka tomuto spoločnému rozhodnutiu bol rozšírený zoznam zdravotníckych profesií, ktoré môžu byť súčasťou zdravotníckych tímov celoplošného testovania na vírusové ochorenie COVID-19 a realizovať priamo výtery. Zubári boli presunutí zo skupiny, ktorá bude realizovať činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, ale nemôže priamo realizovať výter.

„Aktuálne rezort zdravotníctva považuje úspešné zabezpečenie celoplošného testovania na Slovensku na ochorenie COVID-19 za jednu z najvýznamnejších priorít, a v tomto kontexte je vítaný záujem zubných lekárov o zapojenie sa do práce odberových tímov. Teší nás táto požiadavka a tiež možnosť, že sme jej mohli vyhovieť. Aj naďalej vyzývame zdravotníkov, prosíme príďte pomôcť s víkendovým testovaním, aby sme si mohli spoločne povedať, že sme urobili najlepšie čo sme vedeli. Registrujte sa na www.spolocnazodpovednost.sk,“uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zmenou predmetnej vyhlášky bude zubným lekárom umožnené vykonávať bez obmedzení všetky zdravotné výkony, na ktoré nadobudli príslušné vzdelanie.

A čo veterinárni lekári?

Veterinárni lekári budú môcť počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 vykonať vizuálnu kontrolu odobratej vzorky na diagnostickom teste a údaj zaznamenať. Podmienkou je dôkladne si pozrieť inštruktážne video. 

Veterinárni lekári však v zmysle platnej  legislatívy nie sú zdravotnícki pracovníci a tak nie sú odborne spôsobilí na výkon odberu biologického materiálu osobe z nosohltana na zistenie respiračného vírusového ochorenia.