„Bratislavské Staré Mesto postupovalo v rámci všetkých konaní súvisiacich s prípadom Drotárskej cesty plne v súlade so zákonom,“ vysvetľovala dnes na tlačovej konferencii starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová novinárom.

„Výrub vyše 80 stromov mestskú časť neteší, výrubové konanie však právoplatné bolo, keďže sa voči nemu v minulosti nikto neodvolal,“ vysvetlila starostka smutnú situáciu. Samospráva však  zároveň požaduje, aby bola preskúmaná procesnosť celého postupu a aby bol vydaný odkladný účinok rozhodnutia týkajúceho sa stavebného povolenia.


„Je potrebné preveriť, či stavebné povolenie je naozaj nespochybniteľné. Ak sa ukáže, že áno, stane sa stavebné povolenie právoplatným. Pokiaľ by sa však ukázali pochybenia v rámci procesu, ktoré by zneplatnili stavebné povolenie, je ďaleko vhodnejšie, aby stavebník nezačal stavebnú činnosť, lebo môže nastať patový stav pre všetkých," povedala Aufrichtová.

Podnet podali, ale súd nebol

Pripomenula, že obyvatelia ešte v roku 2019 podali podnet na preskúmanie procesnosti a správnosti stavebného povolenia, súd sa tým však doteraz nezaoberal.

Mestská časť preto podala niekoľko podnetov na zistenie právnej bezpečnosti, apeluje tiež na kompetentných, aby začali konečne konať. V tejto súvislosti sa samospráva obrátila aj na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí).

Podaný má byť aj podnet na vydanie neodkladného opatrenia, aby stavebník nemohol s výstavbou začať skôr, ako padne verdikt súdu.

Ftáčnik to zakázal, Nesrovnal povolil

„Neprajeme si, aby sa proces ťahal šesť rokov, vyjadrili sa tri zastúpenia mesta a každé rozdielne. Je to ukážka toho, že sa treba zaoberať stavebným zákonom a zákonmi na úrovni životného prostredia," podotkla Aufrichtová poukazujúc na fakt, že v prípade bolo najprv za primátora Bratislavy Milana Ftáčnika vydané nesúhlasné záväzné stanovisko, avšak za jeho nástupcu Iva Nesrovanala boli vydané dve súhlasné stanoviská hovoriace o súlade výstavby s územným plánom mesta.

Pripomenula tiež, že obyvatelia či rôzne združenia by mali svoje pripomienky a námietky vznášať včas, keď je na to zákonom stanovený priestor, a nie až po vydaní právoplatných povolení. Vtedy už je podľa nej "neskoro vydobýjať si svoje práva".

Ozval sa aj bývalý starosta, na zákon bol krátky

K tejto veci sa na sociálnej sieti vyjadril aj bývalý starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Zdôraznil, že starosta ako štatutár obce musí konať výhradne v zmysle zákona, a to bez ohľadu na to, čo si o výrube, prípadne stavebnom zámere myslí. Ak žiadateľ všetky zákonné podmienky splní, jeho žiadosti sa musí vyhovieť, v opačnom prípade starosta poruší zákon.

„S výstavbou na Drotárskej ceste som nesúhlasil a urobil všetko preto, aby som jej v zmysle zákona zabránil. Na platné zákony som však bol krátky. Rovnako ako by bol ktokoľvek, kto by sedel na mojej stoličke," napísal.

Poukázal tiež na potrebu lepšieho nastavenia zákonov či na včaššie prejavenie záujmu zo strany verejnosti.