Pri organizačných zmenách súvisiacich s ozdravným plánom v Slovenskom národnom divadle (SND) bolo prepustených 60 percent interných sólistov opery. Členovia opernej zložky o tom informovali na štvrtkovom tlačovom brífingu, na ktorom oznámili, že sa s kritikou vedenia SND obrátili aj na ministerku kultúry.

Manažment SND svoj postup obhajuje ekonomickými argumentmi i trendom moderných divadiel. V pondelok (2. 5.), aj v prítomnosti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej (OĽANO), chce detailnejšie predstaviť svoj pohľad na celú záležitosť. Téme sa bude v utorok (3. 5.) venovať aj Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá.

Sólisti Opery SND kritizujú manažment nielen za rušenie interných zmlúv, ale i redukciu operných predstavení, nedostatočnú komunikáciu i absenciu vízie budúcnosti Opery SND. Poukazujú na to aj v liste ministerke. "V poslednom období sa Slovenské národné divadlo dostáva do pozície, ktorá nie je hodná jeho mena. Žiadame vás, aby ste zvážili, či je únosné pokračovať v danom trende alebo je potrebná generálna zmena," citoval z listu podpísaného sólistami a ďalšími signatármi operný spevák Martin Babjak.

Vedenie SND argumentuje, že zníženie počtu interných sólistov súvisí s nevyhnutným ozdravným plánom inštitúcie, o ktorom s druhou stranou od začiatku otvorene komunikuje. "Sólistický ansámbel Opery SND mal pri nástupe nového vedenia 27 členov, všetkých pritom nebolo možné efektívne vyťažiť," upozornil generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Dodal, že SND nastupuje na overený model zo zahraničia, pri ktorom si moderné európske divadlá väčšinu sólistov najímajú ako hostí.

"S prepustenými sólistami chceme aj naďalej spolupracovať na základe externých zmlúv," zdôraznil Drlička. V súvislosti s výčitkou týkajúcou sa zníženia počtu operných predstavení pripomenul, že po nútenom uzatvorení historickej budovy SND prišla opera o jednu scénu, o javisko v novej budove sa navyše delí aj s Baletom SND.

Sólisti však poukazujú na to, že napriek zatvoreniu historickej budovy pre divadelné predstavenia sa objekt prenajíma na komerčné akcie. Upozorňujú tiež, že peniaze zo štátneho rozpočtu pre SND sú v prípade miezd a honorárov primárne určené pre interných umelcov, nie externých hostí.

Anketa
Chodievate do divadla?