Dosluhujúca budova.

Telocvičňu Základnej školy v Košeci navštevuje takmer 300 žiakov. Budovu, ktorá už presluhuje, začali stavať v roku 1977. O rok neskôr ju dokončili. Jej životnosť odhadli na 30 rokov. V roku 2008 po prvýkrát odhalil statický posudok problémy. O tri roky neskôr statik vyniesol opäť nemilosrdný ortieľ nad dosluhujúcou budovou. "Upozorňujem na to, že objekt má prekonanú životnosť a teda si vyžaduje vykonanie kompletnej prehliadky a sanovanie poškodených častí. Je potrebné skontrolovať a sanovať stĺpy v uložení na základy, nakoľko sa tu objavujú poškodené časti z dôvodu zatečenia a hniloby. Poškodené časti je potrebné vymeniť," uviedol statik. Najhoršie sa obci podarilo eliminovať. "Drobné opravy nič neriešia, desať rokov po ukončení životnosti je nutná kompletná rekonštrukcia. Objekt telocvične môže byť plne využívaný pri normálnych podmienkach, v prípade kalamitného snehu sa užívanie vylučuje, vzhľadom na to, že podľa statika je rezerva v únosnosti iba 15 percent," povedal starosta obce Radomír Brtáň.

Kalamitná situácia.

Tá nastala v stredu večer. Telocvičňu museli pre množstvo napadaného snehu uzavrieť. Nachádzala sa v nej aj jedna trieda. Do boja s viac ako 30 centimetrovou snehovou pokrývkou sa pustili miestni dobrovoľní hasiči. Zo strechy odstránili takmer 5 ton snehu. "Je to situácia na hrane normálnosti. Trieda tam byť musí, lebo iné východisko z tejto situácie nemáme. Škola nám počtovo narastá. Ak by tam tá trieda nebola, z dôvodu veľkého počtu detí, by sme museli mať aj poobedné vyučovanie," prezradila riaditeľka školy Eva Jurenová. Podľa Radomíra Brtáňa žiadali v priebehu 10 rokov už niekoľkokrát o dotáciu kompetentné ministerstvo.

"Rekonštrukcia je niekoľko rokov nevyhnutná. Štát však nepovažuje opravuje statických prvkov za havarijnú. Už niekoľko rokov sme boli v žiadostiach o dotácie neúspešní. Situáciu sledujeme, sme na to odkázaní, nie je to ale jednoduché. Vypĺňame a posielame papier za papierom ale nič to nerieši. Štát presunul kompetencie na samosprávy a myslí si, že samosprávy sú neschopné. Táto situácia však neprospieva pokoju a najmä kvalite vyučovania. Na niekoľkých bodoch po celej dĺžke telocvične sú body, kde meriame výšky medzi zemou a stropom a prípadné odchýlky vieme vyhodnotiť, že sa niečo deje," dodal R. Brtáň.  Podľa štátneho radcu Ministerstva školstva Andreja Hazuchu v odpovedi pre starostu obce po zamietnutí aj minuloročnej žiadosti stálo: "Je  snahou ministerstva opätovným vyhlasovaním výziev zameraných na výstavbu či rekonštrukcie postupne prispievať k ich obnove. V roku 2018 dostalo dotáciu 101 škôl.," uvádza sa v stanovisku. Starosta svoj boj s veternými mlynmi nevzdáva a pre deti v obci bude naďalej bojovať za bezpečnejšiu telocvičňu.

Mohlo by vás zaujímať: