Hoci mesto Lučenec, ktoré má približne 25-tisíc obyvateľov, patrí v rámci separácie odpadu medzi top mestá na Slovensku, v otázke vývozu odpadu domáci bijú na poplach. Samospráva zmenila v súvislosti so šetrením interval vývozu odpadov. Táto zmena spôsobila, že odpadu je priveľa, koše sú stále plné a dokonca sa na mnohých miestach tvoria aj nelegálne skládky.

“Pre zlú finančnú situáciu sa vedenie mesta, v rámci úsporných opatrení, rozhodlo znížiť frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu na polovicu, pričom poplatok za vývoz odpadu zostal v nezmenenej výške… náš poslanecký klub bol proti tomuto návrhu, ktorým sa de facto zdvihla cena za vývoz smetí na strane občana na dvojnásobok, a ktorý môže mať množstvo negatívnych dosahov,” informovala poslankyňa MsZ Lučenec Renáta Endrödyová.

Mesto však najnovšie avizovalo, že sa poplatok napokon aj napriek zníženej frekvencii vývozu zvýši na dvojnásobok. “Výsledok je ten, že máme horšie služby a budeme ich mať ešte za vyššie poplatky,” rozhorčuje sa Lučenčanka Martina Hricová. Tá je autorkou sťažnosti za takýto vývoz odpadu, ktorú podpísalo už takmer 300 ľudí a poukazuje na problém už od začiatku. O zmene intervalu neboli obyvatelia Lučenca vôbec informovaní, neprebehla ani diskusia s občanmi.

Pokračovanie článku čítajte na ďalšej strane: