Chránený areál Mostová

Predmetom ochrany v areály Mostová sú vnútrozemské slaniská a slané lúky.
Zdroj: lčel

Predmetom ochrany chráneného areálu sú vnútrozemské slaniská a slané lúky. Areál sa nachádza v okrese Komárno a má rozlohu 23,6 ha.  Platí v ňom 3. a 4. stupeň ochrany.

Chránený areál Mostová v okrese Komárno.
Zdroj: lčel