Chránený areál Nesvadské piesky

Chránený areál Nesvadské piesky nájdete priamo v dedine Nesvady.
Chránený areál Nesvadské piesky nájdete priamo v dedine Nesvady.
Zdroj: lčel


Areál sa nachádza v okrese Komárno s celkovou rozlohou 35 hektárov. Jeho územie je v 2. a 3. stupni ochrany a predmetom ochrany sú tu biotopy európskeho významu - suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch a Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch. Oba biotopy sú dnes extrémne vzácne v celoslovenskom meradle.

Na Nesvadských pieskoch nájdete kalváriu aj kaplnku.
Na Nesvadských pieskoch nájdete kalváriu aj kaplnku.
Zdroj: lčel
Na Nesvadských pieskoch sme našli rôzne nory.
Na Nesvadských pieskoch sme našli rôzne nory.
Zdroj: lčel

Zapojte sa s nami do súťaže a vyhrajte!